IL·LUSTRACIÓ DE LLIBRES


Des dels inicis de la seva carrera pictòrica, Toni Cassany ha il·lustrat llibres amb les seves pintures. A vegades ho ha fet amb els seus olis de paisatges i d'altres amb obra de caràcter gràfic. La darrera creació ha estat la il·lustració de contes de Xavier Fàbrega